GiPsy: een bewezen model

GiPsy Nederland is een onafhankelijke organisatie. Onze visie is gebaseerd op een bewezen Duits model. Arbeidspsycholoog Dr. Willibrord Kramer is grondlegger van het professionele beloningssysteem GiPsy. In Duitsland is dit systeem inmiddels bij diverse grote dealerorganisaties en fabrikanten doorgevoerd. Kramer ontwikkelde al in 1992 de softwareoplossing waarmee hij zijn visie op prestatiebeloning in praktijk kon brengen. Deze software is in de afgelopen decennia uitgekristalliseerd tot de huidige pakketten ProVision en SerVision.