Kenmerken van een goede beloningsregeling

Een goede beloningsregeling is...

  • Motiverend: medewerkers moeten weten waarvoor ze het doen
  • Transparant: het is zaak dat duidelijk is waar medewerkers op kunnen rekenen
  • Eerlijk: gelijke verdeling op basis van rol en verantwoordelijkheid
  • Tijdig: niet maanden wachten op een beloning
  • Doelgericht: sluit aan op de bedrijfsdoelstelling en -strategie
  • Flexibel: verandert de markt, dan moet de beloningsregeling ook kunnen veranderen
  • Eenvoudig te beheren: geen complexe rekenmodellen of handmatige invoer
  • Economisch: de beloning wordt gefinancierd uit verbeterde bedrijfsresultaten