In vier fases richting maximaal rendement

Fase 1 – Doelstellingen bepalen

In de eerste fase van de samenwerking bepalen we samen met u de doelstellingen. We concretiseren het doel. Bijvoorbeeld het verhogen van het medewerkerrendement, het verbeteren van de motivatie of het realiseren van een hogere brutowinst. Hierbij stemmen we de medewerkerdoelstellingen af op uw bedrijfsdoelstellingen. Er gaat veel winstpotentieel verloren in bedrijven omdat medewerkers weliswaar druk zijn, maar zich niet met de juiste doelen bezig houden. We willen bereiken dat medewerkers druk zijn met de juíste activiteiten en zo een actieve en bewuste bijdrage leveren aan het rendement van het bedrijf.

Fase 2 – Meten en zichtbaar maken

Wat uw medewerkers opleveren, is afhankelijk van de omzet die ze genereren en van de (vaste en variabele) kosten. In fase 2 brengen we het rendement van medewerkers in kaart. Daarbij richten we ons niet zozeer op bijvoorbeeld meer voertuigen verkopen, maar op het halen van een hogere marge en brutowinst. Dat bepaalt tenslotte uw rendement.

Fase 3 – Prestaties verbeteren

Samen met u zetten we de benodigde acties in gang om de medewerkerprestaties te verbeteren. Zo bepalen we welke sturing nodig is en hoe we medewerkers motiveren en ze beter laten presteren. We ondernemen de juiste acties. Als het realiseren van brutowinst de doelstelling is, is alleen belonen op aantallen tenslotte niet voldoende.

Fase 4 – Inzet van een systeem voor variabele beloning

De meeste beloningsregelingen zijn puur gericht op aantallen. Onterecht, vindt GiPsy Nederland. De marge op verkochte voertuigen of onderdelen bepaalt tenslotte uw resultaat. GiPsy Nederland realiseert voor u een prestatiegerichte variabele beloningstructuur. Deze structuur is ook mogelijk voor bijvoorbeeld monteurs. In dat geval gaat het om productiviteitsverbeteringen. Ook voor de werkplaatsreceptie en voor het magazijn zijn interessante sturingsmechanismen te bedenken die zorgen voor een hogere omzet of meer efficiency. GiPsy Nederland denkt met u mee over de ideale beloningsstructuur voor uw organisatie. Daarnaast ondersteunen we u bij het opstellen van arbeidscontracten met een variabele beloningscomponent.